Choď na obsah Choď na menu
 


8. 3. 2010

Na tejto stránke sa chceme venovať prezentácii niektorých priebežných a záverečných výsledkov z výskumov v oblasti kriminalistiky a forenzných vied.  Podobnú strániu vrátane enzinu pripravujeme aj na stránkach myspace. Diskusné fórum na linked in.

prípadné ponuky posielajte na: jozef.metenko@minv.sk

On this page we are given a presentation of some intermediate and final results from research in the field of Criminalistic and Forensic Sciences. Similar www parties, including preparing Enzin on MySpace pages and discuse Forum on Linked In.

any bids sent to jozef.metenko@minv.sk

 


 

Metódy a postupy práce na mieste činu. Methods and procedures for work at the crime scene 2008 - 2010.

projekt výskumu:        Research project:

www.kriminalistika.estranky.sk/clanky/projekt-vyskumnej-ulohy-metody-a-postupy-prace-na-mieste-cinu

prebeh výskumu:               Continual research:

www.kriminalistika.estranky.sk/clanky/metody-a-postupy-prace-na-mieste-cinu/metody_a_postupy_prace_na_mieste_cinu

 


 

Fototechnika v kriminalistickej praxi  Photoequipment Screening in criminalistic practice . 2004 - 2009.

projekt výskumu:        Research project: 

 

prebežné výsledky výskumu:               Continual research:

 /clanky/fototechnika-v-kriminalistickej-praxi 

/clanky/fototechnika-v-kriminalistickej-praxi.html/fototechnika-v-kriminalistickej-praxi-1

 

 

 


 
Previerka výpovede na mieste ako kriminalistická metóda .  Criminalistics interwiu in place as a criminalistics method.   2006 - 2009

 

 projekt výskumu:        Research project:

 

 prebežné výsledky výskumu:               Continual research: