Choď na obsah Choď na menu
 


kurz pre znalcov z Polska a Ceska

Na Akadémii PZ v Bratislave - Katedre kriminalistiky a forénznych vied sa uskutočnil kurz C5 pre znalcov z Poľska a Česka v rámci projektu Erasmus + KA2 "Vzdelávaním spoločne proti zločinu".

10 českých a 6 poľských kolegov previedol históriou slovenskej kriminalistiky, ale aj inými témami uvedenými nižšie profesor Metenko:

Jednodňová stáž na KEU PZ v Bratislave –

  1. obsah a rozsah činnosti ústavu, druhy expertíz a iné činnosti,
  2. organizácia ústavu a systém práce ústavu,
  3. výber, príprava, tréning a overovanie znalostí a zručnosti expertov,
  4. výsledky a perspektívy ústavu vo všetkých oblastiach pôsobnosti

História znalectva na území Slovenskej republiky

Ustanovenia zákona o znalcoch a tlmočníkoch so zameraním na činnosť znaleckých inštitúcií, ústavov a znalcov, iných fyzických osôb (najmä rozdiel znalec a kriminalistický expert)

Príprava nového zákona v SR

Systém vzdelávania znalcov a kriminalistických expertov, aplikovaný v Slovenskej republike (spôsob získania znaleckého osvedčenia)

Forma a obsah znaleckého posudku v Slovenskej republike, náležitosti znaleckého posudku, najčastejšie chyby znaleckého posudku

Práva a povinnosti znalca a kriminalistického experta pri spracovaní znaleckých posudkov v Slovenskej republike,

Kriminalistická obhliadka

Iné kriminalistické metódy zaisťovania stôp

Práva a povinnosti znalca a kriminalistického experta v konaní pred súdom v Slovenskej republike,

Miesto činu a jeho význam

Práca na mieste činu a význam znalca

Test znalostí

Jednodňovú stáž na pracovisku KEU PZ v Bratislave, podľa odbornosti absolventa kurzu

Ukončenie a vyhodnotenie kurzu, odovzdanie osvedčenia úspešným absolventom kurzu pani rektorkou

Pozrite si zopár fotografií, ktoré ukazujú nielen pracovnú atmosféru, ale aj zajatie všetkých účastníkov. Kurz bol ukončený odovzdávaním diplomov pani rektorkou doc. Kurilovskou, ako výsledok finálneho testu, ktorý vôbec nebol jednoduchý.

 

Náhľad fotografií zo zložky kurz znalcov C5 z Polska a Ciech

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

XEvil will crash worldwide internet

(MashaHab, 13. 12. 2017 10:02)

This message is posted here using XRumer + XEvil 4.0

XEvil 4.0 is a revolutionary application that can bypass any anti-botnet captcha.
Captcha Recognition Google (ReCaptcha-1, ReCaptcha-2), Facebook, BING, Hotmail, Yahoo,
Yandex, VKontakte, Captcha Com - and over 8.4 million other types!

You read this - it means it works! ;)
Details on the official website of XEvil.Net, there is a free demo version.

Check YouTube video "XEvil ReCaptcha2"