Choď na obsah Choď na menu
 


 

 

SÚDNE LEKÁRSTVO
A JEHO VÝZNAM V SYSTÉME FORENZNÝCH VIED

 

Akadémia Policajného zboru v Bratislave
Katedra kriminalistiky a forenzných disciplín
usporiadala vedecký seminár
dňa 24.2.2009 o 13,00 h.
v priestoroch Akademického senátu blok U č. dv. 333
 

Vedecký seminár bol usporiadaný pri príležitosti významného životného jubilea 80-tich rokov doc. MUDr. Mirka Mega, CSc.

 

Seminár otvoril doc. JUDr. Jozef Meteňko,PhD
 
Úvodné slovo mal doc. Mirko Mego

 

Úvodný príhovor mal prof. Ing. Václav Krajník, CSc.,

 
gen. prof. JUDr. Jaroslav Ivor, CSc.
Význam súdneho lekárstva a osobnosti súdneho lekára v kriminalistickej a trestnoprávnej praxi
 
 
MUDr. Dalibor Hojsík
Rozvoj slovenského súdneho lekárstva v kontexe spoločenského a odborného vývoja
 
 
Ing. Ondrej Laciak
Hovoril o spolupráci KEÚ PZ P PZ a súdneho lekárstva
 
 
 
plk. Doc. JUDr. Jozef Meteňko,PhD
Význam osobnosti pedagóga pri formovaní odbornej a ľudskej roviny vysokoškolsky vzdelaných policajtov
 
 
Mgr. Ľudovít Spuchľak
ľudská podstata dr. Mega, neporušiteľnosť nálezov pri exhumácii....
 
 
 
 
Iné diskutované otázky:
- váha osobnosti, odbornosti a znalostí v znaleckých a expertíznych činnostiach
- špecializácia pracovísk súdneho lekárstva
 - komercionalzácia vedy
 - vedecký prístup a komercionalzácia súdnolekárskych činností
 
 
Účastníci seminára:
   Mirko Mego
Václav Krajník
Jozef Meteňko
Samuel Uhrín
Jaroslav Ivor
Ján Zemeník
Ondrej Laciak
Jaroslav Smatana
Magdaléna Krajníková
Dalibor Hojsík
Soňa Masnicová
Jana Viktoryová
Jozef Balga
Klaudia Marczyová
Ľudovít Spuchľak
Martin Grónsky
 
 

Náhľad fotografií zo zložky seminár Súdne lekárstvo

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.