Choď na obsah Choď na menu
 


Kriminalistika II pre Bc In

29. 9. 2009

Kriminalistika II   pre BcIn      - obsah predmetu zameraný na prípravu v časti Kriminalistická taktika

BcIn štúdium 2009/2010  - o termínoch rozhoduje skúšajúci JUDR. Bačíková PhD., a JUDr. Samek, PhD.,

Prehľad termínov postupovej skúšky Kriminalistika II pre 3 BC IN a 3 BC EX na zimný semester

 
Predtermíny:
?? mozno este nejake??

3.12 3BCEX o 9,00h - 15 ľudí (Me)

4.12 3BCEX o 9,00h - 15 ľudí (Me)

8., 9., 10.12 3BCEX o 08,00 – á 8 ľudí,     o 13,00/14,00 – á 10 ľudí,     (Me)

15., 16., 17.12 3BCEX o 08,00 – á 30 ľudí,   o 13,00 3BCIn – á 10 ľudí,     (Me, Sa) 

Riadne termíny: (s možnosťou využitia aj ako opravných termínov)
11., 12.1. 8,00 3BCIn  o 08,00 – á 30 ľudí (Me, Sa)
19., 20., 21.1. 8,00 3 BC In/EX – á 30 ľudí (Me, Sa)
26.1. 8,00 3BCIN/EX  – á 30 ľudí (Me, Sa)
27.,1. 8,00 3BCIN/EX  – á 15 ľudí (Me)
28.,1. 8,00 3BCIN/EX  – á 15 ľudí (Sa)
 
Výlučne opravný termín:

2., 3., 4.2. 8,00 3BC In/EX – á 30 ľudí

prihlasuje sa na katedre zápisom.

................................................................................................................................

podľa dohody sa v od 25.1. do 27.1.2009 pre preklad dostavia na katedru:

 


..............................................................................................................................

Upozornenie!!

katedra ponúka v spolupráci na SVOC na rok 2011 možnosť získať bonusy pre plnenie povinností voči katedre. Prihlásiť sa môžete na témy vypisané na katedre do 15.12.2010, po dohode s uciteľmi katedry.

 ..............................................................................................................................................................

Podsmieňkou účasti a prihlásenia na skúšku je úspešné absolvovanie testov so 60% úspešnosťou (ak budu elektronicky   presna adresa na www stranky bude uverejnená  TU  )

a úspešnú seminárnu prácu. Pre denných študentov aj PZ - Polygony a odovzdanie dokumentácie.

Ak sa nepodari sprevádzkovať server test bude písomný na príslušnom seminári podľa rozvrhu. Vo Vašom prípade, bude

Riadny test !!!!!!!!!!!!

v čase asi 45 minút realizovaný na prednáške dňa 7.12.2009

Opravný test !!!!!!!!!!!! výsledky

V pondelok 21.12.2009 sa do 10.00 dostavia na katedru na doriešenie problemov s uzavretim priebežných hodnotení páni: sk. 32 BcIn: Ďuro a  sk. 33 BcIn:Škrovan,      ..............................

všetci BcIn nevymenovaní študenti denného štúdia majú splnený kreditový test, alebo majú dohodu o náhrade a v prípade, že im chýba splené akékoľvek iné priebežné hodnotenie, urýchlene ho splnia, alebo si dohodnú náhradné riešenie, ešte pred prihlásením sa na skúšku.

 

 

Druhou podmienkou je seminárna práca doručená prostredníctvom vedúceho skupiny na kontaktný email / PCkatedry, v prípade kolízie na adresu jozef.metenko@minv.sk  do 15. novembra v predpísanej forme a s obsahom podľa zvolenej témy. Odchýlky a nedodržanie pravidiel nebude akceptované.

Dôrazné upozornenie:

S výnimkou následných konzultácií (po 15.11.) musia byť všetky práce odovzdané elektronicky cez vedúcich študijných skupín. Inak nebudú akceptované!

Výsledky budú uverejnené v decembri na tejto stránke.

rozsah práce - minimálne 6 000  maximálne 10 000 znakov.

aspoň 1. pokus  elektronicky na na kontaktné PC katedrya, v prípade kolízie na adresu    jozef.metenko@minv.sk  (...) samostatnej práce v rozsahu 6000 - 10000 znakov textu v T. New Roman VELKOST PISMA 10, RIADKOVANIE 1, BEZ MEDZIER MEDZI ODSEKMI. Práca písaná podľa pravidiel ako záverečné práce na apz – odkazy / ¢itácie – plny bibliograficky odkaz na strane pod ciarou + zoznam literatury na konci - minimálne 5 zdrojov.
Typické chyby spracovania:
Neposielat prace s 1. listom vo forme 1. strany publikacie .. tzn. Uz na prvej strane bude plny text prace.  Cela praca v Times new roman, velkost pisma 10 s vynimkou nadpisu, bez medzier v odsekoch, s plnymi citaciami/odkazmi pod ciarou  na strane (vratane citovanej strany) a abecedne usporiadanym  zoznamom literatury na konci.

 Nadpis velkost pisma 16 normalne, v usporiadani:

Cislo a oznacenie skupiny _PriezviskoMeno_Nazov prace_datum odoslania_počet znakov.

36BcIn_MaximJan_Daktyloskopicke skumanie studentov 3. rocnika_2009.04.13_5400zn
Tento Vas text nazvu bude od polozky priezvisko autora sucasne nazvom Vasho dokumentu, ktory poslete ako prilohu emailu. Elektronický formát Vasej práce bude v elektronickom formate .rtf , alebo .pdf odovzdany prostredníctvom vedúceho študijnej skupiny na kontatkné PC katedry, alebo zaslany na adresu : jozef.metenko@minv.sk najneskor do 15. novembra

  - presný názov práce je potrebné konzultovať v prípade nejasnosti alebo kolízie s vyučujúcim:

 Priebežné výsledky štúdia pre Bc In predmet Kriminalistika II (taktika), ako podklad pre hodnotenie a prihlásenie na skúšku.  (MOdrým označené hodnbotenie je nevyhovujúce a teda nemôžete na skúšku:

Keďže nie všetci si splnili priebežné povinnosti u pána JUDr. Sameka, farebne sú označené priezviská študentov, ktorí majú tieto podĺžnosti nevyrovnané a teda sa nemôžu hlásiť na skúšku.

STAV K 14.12.2009

Interní:
 
31 BcIn                      téma a hodnotenie   seminárnej práce     cvičenie-OMČ 

   dát/zn.  semin. práca       test              dát. skúšky          hodnotenie              

Drotár           Zásady kriminalistickej dokumentácie. ??aj iné záasady?      10.11/B     14     

Duchoňová    Druhy kriminalistickej dokumentácie.           OMČ                  9.11/B    13                   

Džofková       Fotografická dokumentácia - využívanie v policajnej praxi.

                            /doplnit  využívanie                    2.11/E       10                  

Ďurišová        Zvuková dokumentácia - využívanie v policajnej praxi. ....??

                           rozsirit o dalsie vyuzitie??? OMČ                     10.11/D     13                   

Gažo            Topografická dokumentácia - využívanie v policajnej praxi.                    14                   

Goga            písomná dokumentácia - využívanie v policajnej praxi.

                           ?preco obhliadka?                              24.10/B     12                   

Harsányová   Kriminalistická taktika - metódy, uresnit ??neupresnila       9.11/A       10-                  

Hluzák          Kriminalistická taktika - postavenie v systéme kriminalistiky ,                    i2                                                                                  10.11/C+   11                   

Hoško           Kriminalistická taktika - predmet skúmania,          2              10.12/D     11!                  

Jurečko         Typická štruktúra metódy kriminalistickej taktiky.     2         10.12/E     11!                  

Katrinec        Zvláštnosti obhliadky mŕtvoly .                                                   5.11/B       10-                  

Kolesár         Zvláštnosti obhliadky miesta nálezu mŕtvoly.                           10.11/A     11!                  

Kráľ              Využívanie rekonštrukcie miesta činu.                                      5.11/C       11!                  

Kultánová      Kriminalistická, podstata pamäťovej stopy.                               4.11/D       11!                  

Mandela        psychologická podstata pamäťovej stopy. -vznikstopy               5.11/B       12                   

Manduľák      biologická podstata pamäťovej stopy.                                          4.11/A       13                   

Matušík         Podstata, význam a formy využívania odborníkov v procese

                            objasňovania.                                                                                 5.11/C       10                   

Maximová      spôsoby dokumentácie priebehu a výsledkov krim. Experimentu

                              OMČ                                                                                             3.11/D       11                   

Moroviková    spôsoby dokumentácie priebehu a výsledkov vykonania rekognície

                           osoby podľa dynamických znakov,.  /?? málo-dokum.rekogn.a zle OMČ 3.11/     12          

Opitz            Využívanie znalcov v procese objasňovania,  len znalcov    

                           OMČ                   9.11/C       12                   

Paľovčík        znalecký posudok,                                    OMČ                            10.11/C     11!                  

Pavlovský      hodnotenie a využívanie výsledkov znaleckej činnosti .  OMČ                     5.11/B              11                    

Petrík            Podstata vykonania obhliadky vecí.  (posl. 10 viet)                   10.11/E     11                   

Sudický        taktika vykonania obhliadky vecí.                                              ??9.11/C    11!                  

Szegedi        Príprava výsluchu páchateľa objasňovanej udalosti.                 10.11/B     11                   

Šuvada          Podstata kriminalistických verzií /mohol viac       + OMČ       10.11/D     12                   

Tolla prekla.   Druhy kriminalistických verzií v procese objasňovania. /                            doplniť druhy..                                                                                5.11/C       10                   

Tomáš          Podstata previerky výpovede na mieste.          10.11/A     12                   

Trebuna         príprava vykonania previerky výpovede na mieste.   9.11/B 12                   

Valentová      Plánovanie procesu objasňovania.                   10.11/D     11                   

Veselovský    Organizácia procesu objasňovania. / 1/3 prace vyhovuje?? 

                           oprava i + neoznacena               5.11/D       12                   

Zoššák          Pojem prehliadky /1/3 prace vyhovuje??opravil  2i   4.11/D  11                   

 ..................................................................................................................
32 BcIn               téma a hodnotenie   seminárnej práce     cvičenie-OMČ 
   dát/zn.  semin. práca       test              dát. skúšky          hodnotenie

 

 Antalicová         podstata prehliadky  ?formalne + naco zasady bez podstaty? 

        OMČ                                                                                                    12.11/D   7         

Bačík             Druhy prehliadky           OMČ-                       11.11/A   SVOC  

Baľák               prípravy výsluchu maloletých  - doplnit v duchu 1. Strany 2i                             OMČ-                                                                             10.11/B   8          ?P17.12.

Barilla             Príprava rekognície veci - doplnit  1. stranu o taxonomiu  OMČ-10.11/  E (14.01.2010)  8         

Bešáková          Podstata rekonštrukcie      OMČ-          12.11/A   9          ?P15.12.

Bilčík              Kriminalistické verzie tvorené pri objasňovaní   mravnostných.

                             OMČ                        13.11/C   10-      

Cok                vykonanie rekognície veci.            OMČ-                       12.11/B   10       

Čičmancová    vykonanie výsluchu maloletých poškodených.    J a sama chyba                 13.11/D           11                                                                                 Daniel             Výkon domovej prehliadky.      OMČ-         14.12./D             ?P16.12.

Dávid              Taktické postupy experimentu.?Téma:Topodokum obhl.??vseob?

     OMČ-                          12.11/B  10      SVOC09

Drgoňová        príprava experimentu .  ??len ½ priprava, naco zasady?   OMČ-  12.11/C  i  12      

Drzsík            vykonanie experimentu.                                        

Ďuro               Kriminalistické verzie tvorené pri objasňovaní drogových. (neoznac)  

                             OMČ-                                                 9.11./E    10+      P17.12. D

Farkašová       Podstata, význam a využívanie expertízy v procese objasňovania.

                             (nepresnosti)       OMČ-            13.11/D   10+      ?P15.12.

Fodran            Podstata krim evidencií,   + formalna upr      OMČ      13.11/E   9          ?P16.12.

Franóová  preklad     druhy rekonštrukcie.      OMČ-                   12.11/B   7?       

Griečová         Podstata obhliadky listín     OMČ-           4.11/B     11        ?P17.12.

Gromová         Taktika výkonu rekognície osôb in natura podľa dynamických znakov 

                              (naviac funkcne znaky?nepresnost)  OMČ-        10.11/D   11       

Handurová Podstata vykonania obhliadky miesta činu v byte.  „b“   OMČ- 12.11/B 12       

Hečko            Podstata výkonu konfrontácie,.                  OMČ-             

Hillay              Podstata výkonu osobnej prehliadky,      OMČ-           10.11/C   8         

Jakubek kategorizácie kriminalistických evidencií.  OMČ- ?aktualizovať?  11.11/E 10+    

Kaňuchová      podstata osobnej prehliadky a tzv. prehliadky tela, - odlišností  vrátane taktiky uskutočnenia.  ?ina tema osob prehl?    OMČ-   11.11/ B  10+      ?P15.12.

Kister             Kriminalistické verzie tvorené pri objasňovaní   majetkových.

                neoznacil sa, formal uprava, doplnit typologie     OMČ         12.11/ B    8         

Kosyk            Kriminalistické verzie tvorené pri objasňovaní násilných trestných činov.  

            ??žiadna typologia?          OMČ                                                      12.11/D    8         

Kubala            výkon obhliadky miesta činu v  teréne.  ?zaistenie stop? OMČ  10.11/E   11-prekladAJ   ?P16.12.

Kucharovič      taktické postupy vedenia výsluchu.     OMČ-         12.11/B   8          SVOC09

Maťašovský    Štádia vedenia výsluchu.    (malo dialog)  OMČ-     8.11/B     8         

Radova 35BcIn Previ vyp na mieste pri kradezi vlam. (trochu mimo temy) OMČ- 14.11/E            8

 

 ...........................................................................................  
33 BcIn                téma a hodnotenie   seminárnej práce     cvičenie-OMČ 
   dát/zn.  semin. práca       test              dát. skúšky          hodnotenie

 

           

Biksadská         ... Identifikacne daktyloskopické systémy  (Biksadska – ISP)  OMČ     14.11./ C i    8              

Fatyka  ???                                                                                                                     

Kačinová           ???? Kačinová, ?? kedy a ako  zadaný názov práce?  OMČ-            15.11./ E i    7                   

Kučera              Taktika vedenia výsluchu starých osôb.   ??neoznacene?? 12.11./ B      10                

Kučeravcová      Taktika vedenia výsluchu maloletých osôb.       OMČ            11.11./ A      PVS             

Kvietok seminárka           Technické prostriedky výsluchu starých osôb.  ??neozn.  a iné? OMČ- 12.11./ E           6               

Macenauerová    Typovanie páchateľa trestnej činnosti podľa spôsobu spáchania s využitiím

                                informácií z informačného systému POLDAT. OMČ-            6.12./B      8               

Magátová           Znalec a expert – rozdielne postavenie v objasňovaní.    ??neoznacene??  format OMČ- 12.11./ C i    7                   

Majtanik            Taktika výkonu dejovej rekonštrukcie TČ vraždy.        OMČ -            15.11./ C      7+                

Martáňová          Technické prostriedky osobnej prehliadky.    + optické ??neozn.   OMČ - 12.11./ C  6       ?P17.12.   

 Maššová          Technické prostriedky výsluchu maloletých osôb.  ??neoznacene?

                ? format + prostriedky nie postp      OMČ     22.11./ C    6 prekl    J.R.PL. De.       ?P15.12.  

Matisová            Taktika výkonu osobnej prehliadky.  .    naviac iné       OMČ -           15.11./ C      7          ?P15.12.   

Michalovičová     Taktika prípravy a vedenie výsluchu zranených a umierajúcich osôb. ?neozn?  OMČ   11.11./ B   8                 

Nechala             Taktika vedenia výsluchu podozrivých osôb.   ??neoznacene??naco priprava          11.11./ C    8                     

Pijáková            Taktika výkonu domovej prehliadky.   .   OMČ -                                  11.11./ C      8          ?P15.12.   

Póňa                 Fotografická dokumentácia obhliadky miesta činu. OMČ-              9.11./E           6                   

Spišák              Písomná dokumentácia obhliadky miesta činu. ??neoznacene?? format + formy?

                                ? dal: Písomná ohliadka miesta činu      OMČ                          i2                     5.11./ C         9+               

Stančíková         Technické prostriedky výsluchu zranených a umierajúcich osôb . ?

                                ?neoznacene??                                                                             OMČ                11.11./ C        7                 

Süč                   Technické prostriedky výsluchu podozrivých osôb.  ??neoznacene?? OMČ  11.11./ C     6                 

Šefčík               História kriminalistického skúmania metódou výsluchu.    i2 ??neoznacene??

                                + nova od 2.sv. vojny-vseobecne                                                                          9.11./ D         7                 

Šimunová          Osobnosti svetovej kriminalistiky a ich podiel na rozvoji kriminalistickej taktiky

                                (konkrétna osobnosť)   -   osobnost Gross                                       9.11./ A        8 preklAj        ?P15.12.     

Škrovan             Kriminalistické metódy – vznik a rozvoj (jednotlivé taktické metódy) ?? dal vseobecne,

                                nie vyvoj a nie konkretnej metody ?ktora?  OMČ- 17.11./          6                   

Teplan               Elektronická/digitalizovaná dokumentácia obhliadky miesta činu.  !nie stopa!    OMČ - 12.11./ D  7                 

Tink                  ???????   Tink ?HIst cs krim 1970 2000, rozsirit + formalne                         9.11./ D         7                 

Tóth                  Taktika výkonu rekognície osôb podľa zobrazení na základe anatomicko-morfologických znakov.  ?zobrazeni+forma, neoznacene  OMČ-12.11./E         8                   

Vargová             ????????   Vargova, materska ??ISP? ?? dohoda o teme???         OMČ -            14.11. /E i      8                 

Velička              Technické prostriedky domovej prehliadky.  ??neoznacene??  OMČ   menej ako slabe       11.11./ E??           8                 

Zimmerman nová   Technické prostriedky konfrontácie obvineného a poškodeného.  OMČ-          11.11./ C        7                 

Zvalová  Taktika výkonu konfrontácie obvineného a svedka.  / z taktiky zmes   10.11./ C           8 preklAj  ?P15.12.       


[1] Nasledna oprava ot 13