Choď na obsah Choď na menu
 


Kriminalistika II pre Bc Ex

24. 9. 2009

Kriminalistika II         - obsah predmetu K2 (Kriminalistická taktika) pre 3.r.Bc štúdium kredit. -

Na skúšku sa možete prihlásiť až keď máte splnený test aspoň na 50 % - hodnotenie 5 z 10 a akceptovbanú - "OK" označenú seminárnu prácu.

..........................................................................................................................................................

Druhou podmienkou je seminárna práca doručená na adresu jozef.metenko@minv.sk  do 15. novembra 2009 v predpísanej forme, prostredníctvom vedúceho št. skupiny a s obsahom podľa zvolenej a schválenej témy. Odchýlky a nedodržanie pravidiel nebude akceptované.

vzhľadom na to že prakticky všetci splnili podmienky práce, vymazaná časť je neaktuálna.

................................................................................................................................................

Prehľad termínov postupovej skúšky KriminalistikaII pre 3 BCIN a 3 BCEX na zimný semester 2010/2011
 
Predtermíny:

19.11. - 3BCEX o 8,00h - 15 ľudí (Me)

23.11. - 3BCEX o 11,00h - 10 ľudí (Me)

25.11. - 3BCEX o 9,00h - 20 ľudí (Me)

26.11. - 3BCEX o 9,00h - 10 ľudí (Me)

3.12 - 3BCEX o 9,00h - 10 ľudí (Me)

10.12 - 3BCEX o 9,00h - 10 ľudí (Me) - dočasne zrušený pre neúčasť skúšajúceho,

4.12 3BCEX o 9,00h - 15 ľudí (Me)

15. 12. 3BCEX o 08,00 – á 20 ľudí,   o 13,00   – á 10 ľudí,   (Me, )

17.12 3BCEX o 08,00 – á 20 ľudí,     o 13,00   – á 10 ľudí,     (Me, )

ďalšie termíny budú doplnené s dátumami po novom roku

Riadne termíny: (s možnosťou využitia aj ako opravných termínov)

!!!!!!!!!!!  termíny 5. a 7. 1. 2011 sú zrušené:

5.1.2011 9,00 3 BCEX – á 15ľudí (Me)

7.1.2011 11,00 3 BCEX – á 10ľudí (Me)

Vzhľadom na zmenu môjho režimu som nútený zrušiť termíny skúšok z predmetu Kriminalistika 2 a to  5. a 7. 1. 2010.

Študentom, ktorí tam boli prihlásení ponúkam možnosť dohodnúť sa (najprv medzi sebou) a mne potom oznámiť - na jednom termíne z týchto dní 27., 28., alebo 29.12.2010, alebo sa prihlásiť na iný termín, a to aj taký, kde je plno, stačí ma upozorniť, že boli na týchto 2 termínoch.

Ide o študentov podľa príloh.

31:       Návojská, Brndiarová, Džunková, Klinčok, Mužlaiová,

34:       Kružliak, Maár, Pinziková, Forrová, Papšo, Petrášová, Zima.

Ďakujem za pochopenie.

19., 20., 21.1. 8,00 3 BC EX – á 10ľudí (Me)

24.1. 9,00 3BCIN/EX  – á 15ľudí (Me)

 Výlučne opravný termín:

1.2.2011  8,00 3BCEX  – á 30ľudí (Me)

 prihlasuje sa na systéme MAIS (ak nefunguje tak na katedre) obvyklým spôsobom, po splnení tu uvedených podmienok - odovzdanej a akceptovanej seminárnej práce a úspešného absolvovania priebežného testu.

...........................................................................................................................................

 Priebežné výsledky - na skúšku sa môžu hlásiť študenti označení žltým podkladom

Externí:    Hodnotenie odovzdaných seminárok a testu

31BcEx

Augustínová Andrea-ved st sk  Osobná prehliadka páchateľa pri TČ krádeže              T-17.11.-7,4 /-S-22.11.– ok

Bilkovičová Marta-       Pátracie informačné systémy využívané pri pátraní po nezvestných a hľadaných osobách  T-17.11.-7,3/-S-22.11./ok doplnlat patr. systemy iné

Bittner Marek Ohliadka miesta trestného činu spáchaného za použitia strelnej zbrane    T-17.11.-7,1 /-S – 15.11.- ok -ODKZAY POD CIARU -doplnit, .. obsahovo velmi dobre

Brndiarová Lucia-  Psychologické faktory realizujúce sa pri výsluchu páchateľa trestného činu vraždy        T-17.11.-7,4/- s- 29.11. ok –? premenne nikde

Čuboň Jozef-  Teória skúmania vyšetrovacích verzií   T-17.11.-7,4/-S-22.11.-ok Doplnil 1 zahr zdroj

Džunková Ingrid Fotodokumentácia využívaná pri rekonštrukcii T-17.11.-x,x /-S-29.11.- ?pri obhliadke a chyby.

Fedič Róbert Využívanie mimiky vypočúvaného v procese vypočúvania T-17.11.-7,2/-s-29.11.-

Garaj Marek-          Príprava na výsluch sexuálne zneužívaných detí T-17.11.-7,0 /-s- 15.11. –ok, len odkazy pod ciaru minimalne z kazdeho pramena

Garančovský Ľubomír Domová prehliadka a nové technické prostriedky jej dokumentovania T-17.11.-7,2/-S-29.11.2010 ok –tak,tak a chabo nových

Háber Milan Kriminalistická dokumentácia, písomná a fotografická  forma T-17.11.-7,2/-S-29.11.ok-formy stale nejasne

Hulák Rastislav-     Prejavy neverbálnej komunikácie vypočúvaného pri výsluchu svedka           T-17.11.-7,4 /-S – 06.12. – ok

Judt Richard-           Špecifiká obhliadky miesta požiaru - zisťovanie príčin požiaru         T-17.11.-7,0 /-S-Ok 8.11.2010

Jurko Ivan Tvorba kriminalistických verzií pri majetkových trestných  činoch       T-17.11.-7,0 /-s-29 11. ok  ... a mali ste tvorbu? 

Kasiančuk Rastislav-    Výsluch a jeho vzťah k iným metódam        T-17.11.-x,x/-S-15.11. ok – len experim a konfrontácia

Klinčok Ladislav-   Rekognícia osôb maloletým pozorovateľom/svedkom        T-17.11.-7,0/-S-22.11.2010-ok Doplnil formálne nedostatky

Kováčová Martina-    Podozrenie z falšovania a pozmeňovania cestovného dokladu- obhliadka      T-17.11.-7,3/-S-22.11.2010-ok

Lohazer Marcel-     Tvorba kriminalistických verzií pri trestnom čine vraždy     T-17.11.-5,3+ /-S-Ok 8.11.

Mikulics Pavol-       Výsluch ako metóda skúmania pamäťovej stopy pri násilných trestných činoch         T-17.11.-6,3/-Seminárku odovzdá do 1.12.2010/ S - ok 6.12.

Moravčík Marek-  Prehliadka motorových vozidiel pre podozrenie na prevážanie omamných a psychotropných látok v porovnaní s obhliadkou        T-17.11.-7,0/-S-22.11.2010- ok

Mužlaiová Marianna   Konfrontácia mladistvého - obvineného v skrátenom vyšetrovaní    T-17.11.-7,1/-S-22.11.2010- ok

Návojská Erika       Technické prostriedky používané pri rekognícii in natura podľa anatomicky- morfologických znakov  T-17.11.-7,5/- S-22.11.2010- S-doplnit specit TP pri anatom morfolog zna + dalsie zdroje    

32 Bc-PZ-Ex  22.11.2010

Olexa Rastislav Obhliadka miesta činu krádeže vlámaním do rodinných domov a jej zásady        T-17.11.-6,9 /-S-22.11, doplnil 1. zásadu

Ozdinec Michal   Realizácia previerky výpovede na mieste pri podozrení z trestného činu krádeže vlámaním        T-17.11.-7,2 /-S-5.12.-ok, ale citovat stale neviete

Pichňová Katarína Vzťah výsluchu a konfrontácie T-17.11.-6,7 /-S-29.11.- ok stale rovnako

Pavlo Martin Špecifiká konfrontácie obvineného a svedka T-17.11.-7,4 /-S-29.11.-ok

Rajzík Rastislav-  Obhliadka miesta hromadného nešťastia- leteckej katastrófy    T-17.11.-7,1 /-S-8.11.-ok, zoznam lit na záver

Rochovský Ján-   Špecifiká výsluchu osôb detí mladšieho školského veku      T-17.11.-7,2 /-S-6.12.- ok

Rondík Rastislav-  Príprava kriminalistickej obhliadky miesta udalosti povereným príslušníkom PZ              T-17.11.-6,9 /-S-8.11.-ok,

Roško Rastislav-     Osobitosti výsluchu prevádzača ukrajinskej národnosti    T-17.11.-5,8 /S-22.11-ok, trochu rozsiril kap. 3 a  specif  techn prostr

Sabo Marek-    Využitie previerky výpovede na mieste pri prečine krádeže vlámaním         T-17.11.-7,1 /S-22.11-ok,

Slávik Marián Kriminalistická obhliadka miesta pokusu krádeže motorového vozidla T-17.11.-6,8 /-S-29.11.-ok,

Slivkulin Maroš Podstata odhaľovania a objasňovania korupcie. T-17.11.-7,4 /-S-29.11. – ok, ??stopy/metódy

Smolárová Sylvia-   Príprava konfrontácie T-17.11.-6,9/-S-15.11. – ok

Spodníková Lucia  vedúca št sk. – ročník – komunikácia  Kriminalistická identifikácia v kriminalistickej taktike   T-17.11.-5,9 /-S-8.11.-ok,

Šidlo Milan-  Obhliadka miesta činu, kde došlo ku použitiu nástražného výbušného systému    T-17.11.-7,1/-S-22.11.-vela chýb a málo obhliadky -doplnit/na skuske upresnit ,

Šimovič Zdenko-  Odhaľovanie a objasňovanie príčin nepravdivej výpovede pri podozrivom z podvodu    T-17.11.-6,8 /-S-8.11.-ok,

Šutka Vladimír-   Význam tvorby a previerky kriminalistických verzií pri vyšetrovaní požiarov    T-17.11.-7,5/ -22.11.-ok

Vojtko Patrik Význam realizácie výsluchu vo vzťahu k rekognícii T-17.11.-7,2/-+13.12.

34 Bc-PZ-Ex  22.11.2010

Demovičová Katarína        

Forrová Katarína-  Kriminalistická verzia a logika v oblasti počítačovej kriminality   T-17.11.-7,5 /-S – 22.11.–ok,

Jakubek Branislav-  Taktika prehliadky za využitia služobnej kynológie v podmienkach ZVJS     T-17.11.-7,4 /-S – 8.11.2010 -ok

34MRSEX, KIŠKOVÁ Dana   Taktika výsluchu podozrivého zo spáchania trestného činu porušovanie predpisov o obehu tovaru v styku s cudzinou  vyšetrovaných v pôsobnosti colnej správy      T-17.11.-7,4 /-S – 18.11.–ok+,

Kotulič Rastislav- ved st sk Topografická dokumentácia obhliadky miesta činu     T-17.11.-5,7 /-S – 22.11.2010 – modernizovať obsah – staré poznatky a tiez trosku digitálnej techniky, na skúšku sa možete hlásiť

Kružliak Branislav-  Taktické zásady vedenia výsluchu maloletej osoby v procesnom postavení svedka pri trestnom čine vraždy    

Lipták Roman-   Vyhľadávanie, zaisťovanie a doplňovanie krim. stôp v colnej správe pri nelegálnej výrobe liehu   T-17.11.-7,0 /-S – 18.11.–ok , Zaciatok zbytocne vseobecne, viac zaistov a doplnenie specificky

Maár Andrej- Taktika výkonu osobnej prehliadky v podmienkach ZVJS     T-17.11.-7,3 /-S – 18.11.–ok,

Martikán Peter-      Psychologické pôsobenie na vypočúvaného, ktorý klame         T-17.11.-7,4 /-S – 18.11.–ok, vsetky zdroje pod ciaru

Michňák Ján Formy kriminalistickej dokumentácie prejavov pravicového extrémizmu         T-17.11.-6,9/-S – 29.11.2010 –ok doplnit specif formy

Mikovčák Ľuboš Znalec a expert- rozdielne postupy pri objasňovaní  T-17.11.-7,4 /-S –ok 29.11.2010 chabé,

Papšo Marián-     Fotografická dokumentácia- využívanie v ZVJS pri ochrane objektov  T-17.11.-6,8 /-S – 22.11.2010 –dopln rontgenografiu +ludské telo? literatury pod ciaru

Petrášová Miloslava-   Metódy a formy kriminalistickej dokumentácie TČ spáchaných prostredníctvom  mobilného telefónu  T-17.11.-7,2/-S – 6.12.2010 pridte na konzultáciu - formy a metódy dokumentácie ?? Zdroje pod ciaru,

Pinzíková Mária-    Kvalitatívna relevantnosť psychologických faktorov realizovaných pri výsluchu podozrivej osoby z mravnostnej trestnej činnosti -   znásilnenia T-17.11.-7,6/-S – 8.11.2010 -ok

Raganová Hana-     Taktika prípravy MČ v cele ústavu na výkon trestu odňatia slobody          T-17.11.-7,4 /-S – 18.11.2010 -ok

Školník Peter-       Písomná dokumentácia obhliadky MČ na železničnej trati    T-17.11.-6,9/-S – 15.11.2010 – stale malo doplnit vsetky zdroje pod ciaru a pridat moderné nástroje pís dokumentácie /? bez priestupkov ..

Zima Patrik Príprava rekonštrukcie protiprávneho činu  T-T-23.11.-6,83/-S – 29.11.2010 ok–nedoplnil 2 zahr zdroje, ?učasť sudcu-

Žák Jozef- Využitie polygrafu v trestnoprávnom systéme SR T-17.11.-7,4 /-S– 22.11.2010–ok,