Choď na obsah Choď na menu
 


medzinárodná konferencia Pokroky v kriminalistike 2009

13. 2. 2009

úspešne sme uskutočnili medzinárodnú kriminalistickú konferenciu stredoeurópskeho významu:

Pokroky v kriminalistike 2009

9.-10.11.2009

 

pfoto on:

http://www.konferenciefoto.estranky.sk/fotoalbum/conference-progress-in-criminalistic-2009/photo-progress-in-criminalistics-conference-2009

 Ospravedlňujeme sa za oneskorené vydanie publikácie. Finančné náklady bránia vydať zborník v predpokladanom termíne. Na priek tomu nám prosím pošlite svoju poštovú adresu.
s útou Meteňko

Sorry for the late edition of the publication. Financial costs hinder almanac make the scheduled date. In spite this, please send us your mailing address.

with respect Meteňko

Entschuldigung für die verspätete Ausgabe der Publikation. Finanzielle Kosten behindern Almanach zu dem geplanten Zeitpunkt. Trotz dieser, senden Sie uns bitte Ihre Postanschrift. mit Ehre  Meteňko

Ne pare rău pentru ediţia cu întârziere a publicării. Costurile financiare împiedică Calendar face de la data programată. În ciuda acestui fapt, vă rugăm să ne trimiteţi adresa dumneavoastră poştală.

cu Meteňko

Извините за задержку выпуска этого издания. Финансовые затраты препятствующих альманах сделать в запланированные сроки. Несмотря на это, пожалуйста, отправьте нам свой почтовый адрес. 

Meteňko

Elnézést a késői kiadása a közzétételről. Pénzügyi költségek gátolják almanach, hogy a megadott határidőre. Ennek ellenére ezt, kérjük, küldje el nekünk a levelezési címet jelenti.  Meteňko

 

Program medzinárodnej vedeckej konferencie

Program

Pokroky v kriminalistike 2009

Progress in Criminalitics 2009

9. - 10.11.2009

9.11.2008

08.30-10.30 Prezentácia účastníkov seminára / presentment

10.30-10.40 Otvorenie seminára a privítanie hostí / greeting,  welcome – rektor, doc. JUD. Jozef Meteňko, PhD.

10.40-11.10 prof. Ing. Václav Krajník, CSc., doc. JUD. Jozef Meteňko, PhD. – Úvodné vystúpenie / open speech 

11.10 – 11.20 prestávka / coffee break

11.20 – 13.00 Practice and Education I.

Doc. Matthias Lapp, Deutschen Hochschule der Polizei, Münster   

Kriminalistik an der Deutschen Hochschule der Polizei  (Miženková)

Mgr. Lívia Zatkalíková, Dr. Norbert Moravanský, Ing. Richard Bazovský, KEU PZ Slovenská Ľupča, Predstieraná policajná akcia

Kinga PAULI-CSAP, Klára RÓNAI, students of University of Pécs, Faculty of Law:

The characteristics of the voice identification in criminalistics  (Kraľovičová)

PharmDr. Jiří Zapletal, KEU PZ Slovenská Ľupča,                           

Konope - vo svetle súčasných poznatkov

mjr. Ing. Jan Židov, SOŠ PZ Košice

mjr. JUDr. Miloš Dankovič, SOŠ PZ Košice                                     

Niekoľko poznámok ku kriminalisticko-taktickej metode - previerke výpovede na mieste.

PhDr. Martin GRONSKÝ, PhD., Akadémia Policajného zboru v Bratislave                                                               

Psychologická podpora výsluchu

13.00 – 14.00 prestávka na obed/ lunch

14.00 – 16.30    Practice and Education II

 doc. JUDr. Miroslav NĚMEC, Ph.D., Mgr. Zdeněk MAREK, Policejní akademie ČR   

Některé nové způsoby dokumentace místa kriminalisticky relevantní události v současné policejní praxi

 Frank D. Stolt, MSc. MSc. MA, Manheim, Nemecko                          

Spontaneous combustion of laundry in the household and in commercial laundries - An unrecognized problem of police fire inquiries  (Miženková)

 JUDr. Roman KONEČNÝ, Akadémia Policajného zboru v Bratislave       

Súčasné teoretické rozpracovanie a praktické využívanie kriminalistickej verzie v Slovenskej republike

 Mg. iur. Erika Krutova, Police Academy of Latvia                             

Методика правовой помощи в раскрытии транснациональных преступлений  (Ondrejkovičová)                             

 Mg. iur  Aleksandrs Berezins, Police Academy of Latvia                     

Криминалистическая классификация видов подделок платежных карт   (Ondrejkovičová)

 Ilie Dragos Naiba, Adrian Petrica Tarau-Pop - Cluj County Police Inspectorate, Romania,

The advantages of creating a regional collection of striated toolmarks discovered on double cylinder locks which had been fractured with a wrench  (Kraľovičová)

 Ing.   Bohunský,  KVANT,                                   

Diagnostická technika pre kriminalistické skúmanie

 Cristian Vele, Constantin Coprean - Cluj County Police Inspectorate, Romania

Practical aspects concerning the new tecniques used in the interpretation of the evidence from the crime scene  (Kraľovičová)

 Cornel Gilea, Paul Zachiu, - Cluj County Police Inspectorate, Romania 

Investigating a qualified murder case with the chopped victims corpse  (Kraľovičová)

 JUDr.  Dagmar Kopencová, VPŠ a SPŠ MV v Praze,                       

Mgr. Jitka Sekyrová, vedoucí oddělení kriminalistiky na VPŠ a SPŠ MV v Praze,       

Výuka Kriminalistiky na odborných školách Policie České republiky.

 JUDr. Martin SAMEK, Akadémia Policajného zboru v Bratislave                          Rekognícia podľa fotografie v súčasnej policajnej praxi

 JUDr. Magdaléna Krajníková, prof. Ing. Václav Krajník, CSc., Akadémia Policajného zboru v Bratislave

Kriminalistické skúmanie pachu

 Open area Discussion

 …………………………………………Day 2

10.11.2008

  8,30/9.00 – 11.00/12.00    Theory and Research, Police aplication, cooperation,

 RNDr. Barbara Sviežená, PhD. a kol., KEU PZ P PZ                             

mRNA profiling as a novel method for body fluid identification.

 Ing . Ján Schmidt, KEÚ PZ, Doc. Iveta Fedorovičová., PhD, Akadémia Policajného zboru v Bratislave  

Influence of chosen aspects to quality crime scene work according to crime scene technician suggestion

 Bc. Ivan Bacigal, JUDr. Daniela BenedekovÁ, doc. JUDr. Jozef Meteňko, PhD., Akadémia Policajného zboru v Bratislave 

Kriminalita súvisiaca so zmenou identity v sociálnych sieťach

 Ing. Varga, KVANT,                                  

LIMS/KEU NEO – perspektíva informačných systémov pre prácu na mieste činu

RNDr. Soňa MASNICOVÁ, Akadémia PZ, PhD., Mgr. Petra Panenková, doc. RNDr.  Radoslav Beňuš, PhD., Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave  

Perspektívy metód rekonštrukcie tváre z lebky 

 doc. JUDr. Mgr. Jana VIKTORYOVÁ, PhD., JUDr. Jaroslav BLATNICKÝ,  Akadémia Policajného zboru v Bratislave

Spolupráca vyšetrovateľov PZ a expertov KEÚ PZ pri znaleckom dokazovaní

 doc. JUDr. Jozef Meteňko, PhD., Akadémia Policajného zboru v Bratislave

Výskum a vývoj metód pre prácu na miesto činu.

 Mgr., Ing., Ondrej KreheĽ, Information Security Officer at Identity Theft, 

Súčasné trendy vo vyšetrovaní hakerskych prienikov.

 Dr. Csaba Fenyvesi, PhD., University of Pécs, Faculty of Law                

The Confrontation from Criminal-Psychological aspect                             

 11.00 – 11.20 prestávka / coffee break

 11.20 – 12.20

Open area Discussion

 Conclusions, Závery a vyhodnotenie - doc. JUDr. Jozef Meteňko, PhD., prof. Ing. Václav Krajník, CSc

 12.20 – 14.00   obed/ lunch

www.kriminalistika.estranky.sk     

prepotreby publikovania v zborniku:

zaslanie clanku 10.11. 2009
prezentacie 10.11. 2009

 zborník pripravujeme vydat vo februári 2010

textbook issued in February 2010

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.